Norsk Folkedans Stemne 2009 with Leikarringen BUL Kongsberg

Musikkdans
1 Vals etter Pål Aas - Stegvals
2 Reinlender etter Lars Hjellbakk - stegar
3 Masurka etter Harald Modalen - Sigdalsmasurka
4 Kitta Mella - Polkamasurka med støyt
5 Ola Dyrmyrs ril - Oppdalsril
6 Sandsværril - Sandsværril i stor ring
7 Sandsværril - Sandsværril
8 Eikerril - Eikerril
9 Feiar fra Sandsvær - Feiar fra Sandsvær
10 Trondheimar - Trondheimar
11 Veva Vadmål - Veva Vadmål
12 Bønder og Byfolk - Virginniaril
13 Seksmannsril - Barneril
14 Konfirmasjonsreinlender, slow
15 Konfirmasjonsreinlender - Søderlender
16 Pjokkum - music - Pjokkum Sangdans
17 Pjokkum - song
18 Pjokkum - spoken
19 Lars Lenkelifot - song
20 Lars Lenkelifot - spoken
21 Krist Gjeve - song
22 Krist Gjeve - spoken
23 Flaumen går/Dølavise - song
24 Flaumen går/Dølavise - spoken
25 Jentelokken - song
26 Jentelokken - spoken
27 Bendik og Årolilja - song
28 Bendik og Årolilja - spoken
29 Nordlandsvise - song
30 Nordlandsvise - spoken
31 Småsporven - song
32 Småsporven – spoken


Sangleik
33 En bonde i vår by - song
34 En bonde i vår by - spoken
35 Jomfru, jomfru - song
36 Jomfru, jomfru - spoken
37 Sjuspring - song
38 Sjuspring - spoken
39 Herr Smett - song
40 Herr Smett - spoken
41 Til seters - song
42 Til seters - spoken
43 Trollgubben Lurvelegg - song

Musikk
44 Visetone
45 Gjetarpols
46 Konfirmasjonsreinlender
47 Gjendines bånlåt
48 Springarstev: Har du sett noko gamal kjerring
49 Sulla meg litt
50 Mester Hanevold
51 Innmed omnen
52 Tømmerkjøreren
53 Trulseguten


Recorded in Norway © Norsk Folkedans Stemne 2009. PO Box 17099 • Seattle WA 98127

DVD price is $25

Click on handbook cover for more information

cover