Norsk Folkedans Stemne 2007 with Sogn og Fjordaneringen i Oslo
Track Dance Artist Time
Regional dances
1 Vestlandsspringar / Springar from the western part of Norway Vestlandsspringar / Springar from the western part of Norway Solvor Sundsbø  fiddle/Lars Petter Eliassen  accordion  3:00
2 Laus dans known as halling Solvor Sundsbø  fiddle 1:26
Turdansar og rekkedansar / Figure dances and longways dances
3 Sekskorsedansen frå Melvær  Sunnfjørd  Solvor and Lars Petter 1:48
4 Trekrossedans / Krossadans med tre  Solvor and Lars Petter 1:34
4 Nikrossedans / Krossadans med ni  Solvor and Lars Petter
5 Sekskrossedans / Krossadans med seks Solvor and Lars Petter 1:57
6 Stopparen  Solvor and Lars Petter 1:05
7 Stoggen frå Hordaland  Solvor and Lars Petter 1:39
8 Totur frå Jelsa  Solvor and Lars Petter 1:32
9 Figaro med ei mølle w/ refrain by Sogn og Fjordaneringen Figaro med ei mølle w/ refrain by Sogn og Fjordaneringen Solvor and Lars Petter 3:48
10 Tyrolervals frå Hordaland  Solvor and Lars Petter 1:52
11 Wienerkryss frå Hardanger / Gamal Pariser Solvor and Lars Petter 1:40
12 Pariser frå Vestlandet  Solvor and Lars Petter 1:34
13 Tretur frå Hornindal  once slow Solvor and Lars Petter :30
14 Tretur frå Hornindal  dance tempo Solvor and Lars Petter 1:27
Songs
15 Takk for maten spoken Harry Tinjar :13
16 Takk for maten sung Sogn og Fjordaneringen i Oslo :41
17 Takk for maten 2 part round Sogn og Fjordaneringen i Oslo :47
18 Lev vel spoken Harry Tinjar :59
19 Lev vel sung Sogn og Fjordaneringen i Oslo 1:25
20 Fodelsdagen / The Birthday spoken Harry Tinjar :48
21 Fodelsdagen / The Birthday  sung Sogn og Fjordaneringen i Oslo :58
Songdansar / Song Dances 
22 Skreddarsveinen / The tailor boy  spoken Harry Tinjar 1:03
23 Skreddarsveinen / The tailor boy  sung Sogn og Fjordaneringen i Oslo 1:43
24 Mellom bakkar og berg / Between hills... spoken Harry Tinjar 1:04
25 Mellom bakkar og berg / Between hills... sung Sogn og Fjordaneringen i Oslo 1:35
26 Ungkarsvise / Bachelor’s song  spoken Harry Tinjar :23
27 Ungkarsvise / Bachelor’s song  sung Sogn og Fjordaneringen i Oslo :47
28 Pål på haugen / Paul on the hillside spoken Harry Tinjar 2:07
29 Pål på haugen / Paul on the hillside sung Sogn og Fjordaneringen i Oslo 2:27
30 Fram dansar ein haugkall spoken Harry Tinjar 1:14
31 Fram dansar ein haugkall sung Sogn og Fjordaneringen i Oslo 1:36
32 Voggesull / Cradle lullaby   spoken Harry Tinjar :18
33 Voggesull / Cradle lullaby   sung Sogn og Fjordaneringen i Oslo :41
34 Om kvelden / In the Evening  spoken Victoria Carlin :25
35 Om kvelden / In the Evening  sung Sogn og Fjordaneringen i Oslo :43
Tralling / Tra-la-laing for dancing 
36 Kjærringa va' på seter'n i fjol  pols spoken Victoria Carlin :26
37 Kjærringa va' på seter'n i fjol  pols sung Victoria Carlin :42
38 Samterari og Gammel-Kari  pols spoken Victoria Carlin :25
39 Samterari og Gammel-Kari  pols sung Victoria Carlin 1:08
40 Hamburgar title Victoria Carlin :09
41 Hamburgar tralled Victoria Carlin :58
42 Vil du gifta deg Anna  springar spoken Victoria Carlin :23
43 Vil du gifta deg Anna  springar sung Victoria Carlin :58
Sjøfløyte /Sea flute
44 Telespringar Victoria Carlin :41
45 Valdresspringar Victoria Carlin 1:41
Audio recording 8/8/2007 by Bill Boyd Cover art work by Sonya Hamberg
©2007 Norsk Folkedans Stemne  PO Box 17099  Seattle WA 98127

DVD price is $25

30 second sample of Tune from CD

30 second sample of Songdance from CD

Click on handbook cover for more information