DANCE/SONG MELODY ARTIST YEAR CD TRACK CD TRACK #
Ledene/Og vil du telja ledene words Arvid Haga 2000 2000 TRACK 1
Ledene/Og vil du telja ledene song Anne Marie Nerby 2000 2000 TRACK 2
Fram dansar ein haugkall words Arvid Haga 2000 2000 TRACK 3
Fram dansar ein haugkall song Anne Marie Nerby 2000 2000 TRACK 4
Siri-visa words Arvid Haga 2000 2000 TRACK 5
Siri-visa song Anne Marie Nerby 2000 2000 TRACK 6
Bendik og Årolilja words Arvid Haga 2000 2000 TRACK 7
Bendik og Årolilja song Anne Marie Nerby 2000 2000 TRACK 8
Her e' me grannar words Arvid Haga 2000 2000 TRACK 9
Her e' me grannar song Arvid Haga 2000 2000 TRACK 10
Trolldans words Arvid Haga 2000 2000 TRACK 11
Trolldans song Anne Marie Nerby 2000 2000 TRACK 12
Rotneims-Knut words Anne Marie Nerby 2000 2000 TRACK 13
Rotneims-Knut song Anne Marie Nerby 2000 2000 TRACK 14
Killa bukk  killa blakk words Anne Marie Nerby 2000 2000 TRACK 15
Killa bukk  killa blakk song Anne Marie Nerby 2000 2000 TRACK 16
Ro fjorden words Anne Marie Nerby 2000 2000 TRACK 17
Ro fjorden song Anne Marie Nerby 2000 2000 TRACK 18
Ma 'en han spurte nå kjerring si words Arvid Haga 2000 2000 TRACK 19
Ma 'en han spurte nå kjerring si song Arvid Haga 2000 2000 TRACK 20
Suldalsspringar Tvetes slåtten Gaute Hadland  fiddler 2000 2000 TRACK 21
Springar from Suldal Suldalsspringar frå Bjerkreim Gaute Hadland  fiddler 2000 2000 TRACK 22
Masurka Masurka etter Trygve Folklestad Håvard Ims  torader  2000 2000 TRACK 23
Hamborgar Hamborgar frå Hardanger Håvard Ims  torader  2000 2000 TRACK 24
Reinlender Reinlender frå Suldal etter Lars Berge Håvard Ims  torader  2000 2000 TRACK 25
Vals Professorvalsen from the West Coast Håvard Ims  torader  2000 2000 TRACK 26
Åttepardansen Eg er liden eg  reinlender from Bjerkreim Gaute Hadland  fiddler 2000 2000 TRACK 27
Tretur frå Bjerkreim Traditional Håvard Ims  torader  2000 2000 TRACK 28
Totur frå Jelsa Traditional Gaute Hadland  fiddler 2000 2000 TRACK 29
Wienerkryss frå Hardanger Hamborgar from Hardanger Håvard Ims  torader  2000 2000 TRACK 30
Feiar frå Vestlandet Traditional Gaute Hadland  fiddler 2000 2000 TRACK 31
Ril frå Vegårdshei Traditional reel from southern Norway Håvard Ims  torader  2000 2000 TRACK 32
Tretur frå Fana Traditional Håvard Ims  torader  2000 2000 TRACK 33
Vals frå Hordaland Professorvalsen from the West Coast Håvard Ims  torader  2000 2000 TRACK 34
Pariserpolka frå Vestlandet Traditional Håvard Ims  torader  2000 2000 TRACK 35
Krossadans med seks Traditional Gaute Hadland  fiddler 2000 2000 TRACK 36
Stopparen  Sunnfjord var. of masurka  Gaute Hadland  fiddler 2000 2000 TRACK 37
Hamborgar Gudmund dansen  from Bjerkreim Hadland and Ims 2000 2000 TRACK 38
Reinlender Eg er liden eg  from Bjerkreim Hadland and Ims 2000 2000 TRACK 39
Smygvalsen Langs Stjørdalselva Fanteladdane 2001 2001 TRACK 1
Over the Ocean/Atlantic Mixer Nørsnesfjoset Fanteladdane 2001 2001 TRACK 2

 

30 second sample of Tune from CD

30 second sample of Songdance from CD

Click on handbook cover for more information