DANCE/SONG MELODY ARTIST YEAR CD TRACK CD TRACK #
Folldals springleik 1   Egil Skullerud  fiddler (1954-  ) 1987 1987CD1 TRACK 1
Folldals springleik 2   Egil Skullerud  fiddler (1954-  ) 1987 1987CD1 TRACK 2
Folldals springleik 3   Egil Skullerud  fiddler (1954-  ) 1987 1987CD1 TRACK 3
Folldals springleik 4   Egil Skullerud  fiddler (1954-  ) 1987 1987CD1 TRACK 4
Folldals springleik 5   Egil Skullerud  fiddler (1954-  ) 1987 1987CD1 TRACK 5
Folldals springleik 6   Egil Skullerud  fiddler (1954-  ) 1987 1987CD1 TRACK 6
Folldals springleik 7   Egil Skullerud  fiddler (1954-  ) 1987 1987CD1 TRACK 7
Folldals springleik 8   Egil Skullerud  fiddler (1954-  ) 1987 1987CD1 TRACK 8
Folldals springleik 9   Egil Skullerud  fiddler (1954-  ) 1987 1987CD1 TRACK 9
Folldals springleik 10   Egil Skullerud  fiddler (1954-  ) 1987 1987CD1 TRACK 10
Folldals springleik 11   Egil Skullerud  fiddler (1954-  ) 1987 1987CD1 TRACK 11
Folldals springleik 12   Egil Skullerud  fiddler (1954-  ) 1987 1987CD1 TRACK 12
Folldals springleik 13   Tho Tronsgård  fiddler (1892-1986) 1987 1987CD1 TRACK 13
Folldals springleik 14   Tho Tronsgård  fiddler (1892-1986) 1987 1987CD1 TRACK 14
Folldals springleik 15   Tho Tronsgård  fiddler (1892-1986) 1987 1987CD1 TRACK 15
Folldals springleik 16   Tho Tronsgård  fiddler (1892-1986) 1987 1987CD1 TRACK 16
Folldals springleik 17   Tho Tronsgård  fiddler (1892-1986) 1987 1987CD1 TRACK 17
Folldals springleik 18   Tho Tronsgård  fiddler (1892-1986) 1987 1987CD1 TRACK 18
Folldals springleik 19   Tho Tronsgård  fiddler (1892-1986) 1987 1987CD1 TRACK 19
Folldals springleik 20   Tho Tronsgård  fiddler (1892-1986) 1987 1987CD1 TRACK 20
Folldals springleik 21   Tho Tronsgård  fiddler (1892-1986) 1987 1987CD1 TRACK 21
Folldals springleik 22   Tho Tronsgård  fiddler (1892-1986) 1987 1987CD1 TRACK 21
Beltet mitt song Per Åsmundstad 1987 1987CD2 TRACK 1
Brubakken song Per Åsmundstad 1987 1987CD2 TRACK 2
Kråka Bånsull/Lullaby Per Åsmundstad 1987 1987CD2 TRACK 3
Sporven Bånsull/Lullaby Per Åsmundstad 1987 1987CD2 TRACK 4
Sko Blakken Bånsull/Lullaby Per Åsmundstad 1987 1987CD2 TRACK 5
Gjætarlokk Bånsull/Lullaby Per Åsmundstad 1987 1987CD2 TRACK 6
Bubben Bånsull/Lullaby Per Åsmundstad 1987 1987CD2 TRACK 7
Marknadsvise Bånsull/Lullaby Per Åsmundstad 1987 1987CD2 TRACK 8
Katta sat oppå takje Bånsull/Lullaby Per Åsmundstad 1987 1987CD2 TRACK 9
Sinklarvisa/Zinclars Vise  3 melodies Per Åsmundstad 1987 1987CD2 TRACK 10
Gudbrandsdalen folk melodies and thank you   Per Åsmundstad 1987 1987CD2 TRACK 11
Folk melody 1   Per Åsmundstad 1987 1987CD2 TRACK 12
Folk melody 2    Per Åsmundstad 1987 1987CD2 TRACK 13
Folk melody 3   Per Åsmundstad 1987 1987CD2 TRACK 14
Folk melody 4   Per Åsmundstad 1987 1987CD2 TRACK 15
Folk melody 5   Per Åsmundstad 1987 1987CD2 TRACK 16
Folk melody 6 Salme Per Åsmundstad 1987 1987CD2 TRACK 17
Lovsong  1 verse Salme by Petter Dass Per Åsmundstad 1987 1987CD2 TRACK 18
Bruremarsj etter Anton Dålseg Anders Fretheim  fiddler 1987 1987CD2 TRACK 19
Vals Bondevals etter Hans Myhre Anders Fretheim  fiddler 1987 1987CD2 TRACK 20
Reinlender etter Even Nordlistuen Anders Fretheim  fiddler 1987 1987CD2 TRACK 21
Masurka etter Syver Nysæter Anders Fretheim  fiddler 1987 1987CD2 TRACK 22
Vals etter Even Nordlistuen Anders Fretheim  fiddler 1987 1987CD2 TRACK 23
Per Sjuspring song Kirstine Tallerås 1987 1987CD2 TRACK 24
Jænta 'o gjekk se' upp på words Per Åsmundstad  1987 1987CD2 TRACK 25
Jænta 'o gjekk se' upp på song Per Åsmundstad  1987 1987CD2 TRACK 26
Hans og hånån words Per Åsmundstad  1987 1987CD2 TRACK 27
Hans og hånån song Per Åsmundstad  1987 1987CD2 TRACK 28
Kulokk/Ola Jonson words Per Åsmundstad  1987 1987CD2 TRACK 29
Kulokk/Ola Jonson song Per Åsmundstad  1987 1987CD2 TRACK 30
Westlands Waltz   Unknown 1987 1987CD2 TRACK 31
Turpols Pols etter Jostein Nytrøen Unknown 1987 1987CD2 TRACK 32
Turpols Raspeleken Unknown 1987 1987CD2 TRACK 33
Turpols Vetlhurven etter Marius Nytrøen Vingelen  Unknown 1987 1987CD2 TRACK 34

30 second sample of Tune from CD

30 second sample of songdance from CD

 

Click on handbook cover for more information